หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปณิธาน ไชยโยกาศ
ปลัดเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล


นางณิชานันท์ อินบัว
รองปลัดเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเชิดศักดิ์ อินเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัยเรศ ศรีทอน
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสาววิไลวรรณ สาดแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา