หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายวินัย นนทะคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
 
 วัดมหาโพธิ์มงคล

ผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
 
 
     
            ลักษณะการจัดโครงสร้างหมู่บ้านและสภาพเขตหมู่บ้าน จะตั้งเป็นกลุ่มมีระเบียบค่อนข้างถูกลักษณะ เพราะนิคมสร้างตนเองเป็นผู้วางระเบียบในการสร้างถนน การใช้ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสาน เพราะประชากรพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนภาคอีสาน และได้ย้ายถิ่นฐานมา ประมาณ 90% ของตำบล เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ฯลฯ ส่วนอีก10% มาจากภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ฯลฯ จึงมี ประเพณีบุญบั้งไฟสืบทอดกันมา
 
 
 
          ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัด 10 แห่ง ดังนี้
  วัดทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล
  วัดมหาโพธิ์มงคล หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทะเลกลาง
  วัดสระเตย หมู่ที่ 3 บ้านสระเตย
  วัดโพธิ์ทะเลเนรมิต หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทะเล
  วัดบ่อทอง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง
  วัดแปดอ้อม หมู่ที่ 7 บ้านแปดอ้อม
  วัดใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล
  วัดวังอ้อ หมู่ที่ 9 บ้านวังอ้อ
  วัดวังเพชร หมู่ที่ 11 บ้านวังเพชร
  วัดสำราญนิเวศน์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวทอง
 
 
  ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
  ทุกหมู่บ้านได้มีการอยู่เวรยาม ตลอดจนจัดชุดสาย
    ตรวจโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อปพร.
  ร่วมออกตรวจและเฝ้าระวังทุกคืน
 
  โรงพยาบาลของรัฐขนาด 10 เตียง 1 แห่ง
    หมู่ที่ 15  
  คลีนิคเอกชน 2 แห่ง
    หมู่ที่ 3,6,11  
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
    หมู่ที่ 6,12  
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง หมู่ที่ 7, 8,11,15,16
 
โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง หมู่ที่ 1,10,7,8,16,13
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง หมู่ที่ 7
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง หมู่ที่ 1 - 16
 
ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 15
 
 
ร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน การทุจริต
...................
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10