หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 10.52 น. โดย คุณ ธิดารัตน์ มาน้อย

ผู้เข้าชม 42 ท่าน