หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)