หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ศรีอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่บ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปดอ้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอึ่งพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)