หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ประชาสุขสันต์   โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ   18 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ประชาสุขสันต์   โครงการวันสำคัญทางศาสนา \"วันเข้าพรรษา\"   18 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่    18 ก.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   โครงการส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลแสนตอ   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.นครชุม   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร   18 ก.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   โครงการส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าพุทรา   ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก หมู่ที่ 6 ระยะทาง 300 เมตร ตำบลป่าพุทรา   18 ก.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าพุทรา   ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก หมู่ที่ 6 ระยะทาง143 เมตร ตำบลป่าพุทรา   18 ก.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2137