หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายสิงห์วัฒน์ วัฒนศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล (ซอยที่ 1 หน้าบ้านนายคงฤทธิ์ พรมจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางณัฐริกา ศิริชัย และซอยที่ 2 หน้าบ้านนายถาวร ศรีชมภู ถึงหน้าบ้านนางไพรวัลย์ เจนไชย) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล (ซอยที่ 1 หน้าบ้านนายคงฤทธิ์  พรมจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางณัฐริกา ศิริชัย และซอยที่ 2 หน้าบ้านนายถาวร ศรีชมภู ถึงหน้าบ้านนางไพรวัลย์ เจนไชย) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน ซอยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,825.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางด้วยลูกรังหรือหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ซอยที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,825.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางด้วยลูกรังหรือหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร โดยทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง งบประมาณ 1,199,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้สัญจร ไป-มา โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระยะนี้จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16.19 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
ร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน การทุจริต
055-736-045
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10