หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรักการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้แข้งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยนายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มอบหมายให้นายอาวุธ  ใจเสือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) ร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย