หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพช  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วง 0+000 กม.ถึง2+940 กม. ระยะทาง 2,940 เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทกำหนด)โดยทำสัญญาจ้าง บริษัท อ.อารยะวงศ์ จำกัด งบประมาณ 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้สัญจร ไป-มา โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระยะนี้จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 16.21 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย