หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่  
 

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นายสิงหวัฒน์  วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ ตามวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมยามว่าง และส่งเสริมสุภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับทัน อำเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี และชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 16.36 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย