หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง (สายหน้าบ้านนางต๋อย ศรีคชไกร ถึงหน้าบ้านนางรัชนี บุญมี ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง (สายหน้าบ้านนางต๋อย  ศรีคชไกร ถึงหน้าบ้านนางรัชนี  บุญมี ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการฯได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สัญญาจ้างก่อสร้างกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 16.39 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย