หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแปดอ้อม (สายหน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแปดอ้อม (สายหน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ลงไหล่ทางด้วยลูกรัง หรือหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร โดยทำบันทึกตกลงจ้างกับ ร้าน พ.พิพัฒน์ก่อสร้าง งบประมาณ 88,700 บาท (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 15.18 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย