หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสทืติกคอนกรีต รหัสทางรหัสทางหลวง กพ.ถ.3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสทืติกคอนกรีต รหัสทางรหัสทางหลวง กพ.ถ.3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการฯได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สัญญาจ้างก่อสร้างกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 20.43 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย