หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมอาคารร่วมใจชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 16.49 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย