หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครั้งที่ 6/2562  
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครั้งที่ 6/2562 เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๗ ณ ห้องประชุมอาคารร่วมใจชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 16.41 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย