หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ (Social Smart City) ภายใต้โครงการ “One home one plan”  
 

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ (Social Smart City) ภายใต้โครงการ “One home one plan” เพื่อเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นอาสาสมัคร ทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เครือข่าย และภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยมี นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมพิธี และนายสุธี  ประคำ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว ณ อาคารร่วมใจตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 14.24 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย