หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ อาคารร่วมใจชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15.51 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย