หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมูที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมูที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร หรือมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทกำหนด) โดยทำสัญญาจ้าง บริษัท อ.อารยะวงศ์ จำกัด งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 16.32 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย