หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 620 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางด้วยหินคลุกหรือลูกรัง กว้างข้างละ 0.30-0.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,170 ตารางเมตร มีพื้นที่ทางเชื่อม 5 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร โดยทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง งบประมาณ 737,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 19.23 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย