หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 13 บ้านพิกุลทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมบดอัด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,299.00 ลูกบาศก์เมตร โดยทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์มารีน การโยธา งบประมาณ 466,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลา 60 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 15.09 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย