หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร หรือมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 19.23 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 9 ท่าน