หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงวัยอายุยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงวัยอายุยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจตามความเหมาะสม ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ตลอดจนยกย่องให้เกียรติผู้สูงอายุต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่าตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียติจากท่าน ดร.ไอยศูรย์  ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสิงหวัฒน์  วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กล่าวรายงานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีดังกล่าว และมีสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมกิจรรมมอบของแก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 19.11 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย