หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต โดยใช้วิธี Pavement In – Place Recycling) สาย กพ.ถ.1-0003 บ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล – บ้านเกาะสง่า ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต โดยใช้วิธี Pavement In – Place Recycling) สาย กพ.ถ.1-0003 บ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล – บ้านเกาะสง่า ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และประชาชนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11.17 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย