วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับฟังคำชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารร่วมใจชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย