หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
นายมานิตย์ เบี้ยวอุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พื้นที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
 

วันที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พื้นที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ของตนเองของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อยู่ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีนายมานิตย์  เบี้ยวอุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ, กลุ่มวัยทำงาน และนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ณ ห้องประชุมอาคารร่วมใจชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย