หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายสิงห์วัฒน์ วัฒนศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง อนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
 

ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เรื่อง   อนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  2554 – พ.ศ.  2558)  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
…………………………………………
ตามที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  2554 – พ.ศ.  2558)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  16(2)  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  2554 – พ.ศ.2558)  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  เมื่อวันที่  7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2553  และเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  16(3)  และข้อ 16(4)  นั้น
บัดนี้  นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                 (พ.ศ.  2554 – พ.ศ.2558)  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  แล้ว  จึงประกาศใช้แผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                 (พ.ศ.  2554 – พ.ศ.2558)  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  24  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2553

                                                           (ลงชื่อ)
(นายมานัตย์  ทองแจ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2553 เวลา 11.27 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 1149 ท่าน

 
 
 
 
 
ร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน การทุจริต
055-736-045
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10