หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายสิงห์วัฒน์ วัฒนศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 

 
คำสั่งเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
 

คำสั่งเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๓
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
.....................................................................................................................................
ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำหนดให้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวอัน
ได้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จะสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ , ๓๐ , ๓๑ , ๓๒ และ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจัดตั้งศูนย์อปพร.เทศบาล
ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2553 เวลา 11.08 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 1779 ท่าน

 
 
 
 
 
ร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน การทุจริต
055-741-911
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10