หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สมัยประชุมสา [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 


เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมปรึกษาหารือตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเส [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 


นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ก [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 


นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึ [ 18 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 


    
 
ทต.บ้านพราน รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 5137  ตอบ 24
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 2567  ตอบ 5
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 13409  ตอบ 49
ทต.ขาณุวรลักษบุรี Legally Online Progesterone Visa Accepted Website C.O.D. Shipped Ups StevLeanna (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ไทรงาม Awc Conadian Pharmacy Promo Code StevErem (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 28746  ตอบ 37
ทต.ลานกระบือ น้ำดื่มเด็กอนุบาล (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี คนขาณุ (3 ส.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 248  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 137  ตอบ 2
 
    
  
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุเว๊บไซต์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]

 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ประปา
  ไฟฟ้า
  ถนน หนทาง
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2552
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 

           
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนล [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
    
 
       
จะช่วยกันทำอย่างไรดี มะนาวราคาตก (28 พ.ค. 2562)    อ่าน 1725  ตอบ 11  
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 940  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (9 ธ.ค. 2558)    อ่าน 575  ตอบ 0  
รับโอน ไหมค่ะ (19 ต.ค. 2558)    อ่าน 733  ตอบ 0  
 

ผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

ลอดช่องแห้ง

เทียนหอม,ยาหม่อง,การบูร
      
 
   

วัดมหาโพธิ์มงคล
 

   
อบต.หนองหลวง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครชุม โครงการ 3 วัยสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวถนน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองดู่ หมู่ที่ 11 บ้านหน [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไทร โครงการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ณ ศพด.บ้านทรัพย์มะนาว หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง ออกบริการรับยืนสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สมัยประชุมสา [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวถนน โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เด็กและเยาวชน เข้ารับบริการใช้ห้องเรียนชุมชนรักการอ่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
      
 
      
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
 
กพ0023.5/ว 4543 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน [ 23 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4544 การจัดสรรและการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่ว [ 23 ส.ค. 2562 ]     
กพ0023.5/11106 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉ [ 23 ส.ค. 2562 ]