หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
   
   
 
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 124  
 
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 125  
 
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13