หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายสิงห์วัฒน์ วัฒนศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 119