วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวหนองหลวง  
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โดย นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พร้อมคณะได้ร่วมกันต้อนรับ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวหนองหลวง ณ ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในการเปิดศูนย์นี้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อรวมรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพและเพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2553 เวลา 10.58 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 1144 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย